Home

Evolutie van de mens in vier fasen

Tien miljoen jaar geleden leefde in Afrika de gemeenschappelijke voorouder van de chimpansee en de mens. Deze voorouder splitste zich rond zeven miljoen jaar geleden op in twee lijnen: één lijn ontwikkelde zich tot de mens en de andere tot de chimpansee. Op de lijn naar de mens zijn nu twintig soorten mensachtigen gevonden en ze laten zien dat de evolutie van de mens grillig is verlopen en niet in één rechte lijn. Wel zijn er duidelijk vier fasen in de ontwikkeling te onderscheiden.

Door de klikken op fasenbalkjes, kan je informatie opvragen over de fasen en over de soorten bij de fasen worden ingedeeld.

klik hier voor een grote afbeelding

Noot: Van sommige mensachtigen is de plaatsing binnen het schema onzeker, omdat zij kenmerken vertonen van meer dan één groep; zij zijn hier rood omrand. Zo is het van de Neanderthaler (Homo neanderthalensis) niet zeker of hij bij de Homo erectus-fase moet worden gerekend, tot de moderne mens, of een zelfstandige evolutietak vertegenwoordigt. Ook van de Australopithecus habilis is het onzeker of hij bij de Australopithecus-fase moet worden gerekend, of bij de Homo erectus.

 

Paleoantropologen moeten het doen met weinig, vaak fragmentaire fossielen, die daardoor moeilijk te interpreteren zijn. Bovendien zetten nieuwe vondsten de bestaande meningen vaak weer op hun kop. Ook deelt niet iedereen dezelfde visie. De informatie over de evolutie van de mens die op deze website wordt aangeboden, geeft de huidige stand van zaken weer, die door de meeste wetenschappers wordt ondersteund.