Home

De tandformule

Het zoogdierengebit†bestaat uit verschillende soorten tanden en kiezen†die ieder†een†specifieke functie vervullen in de voedselverwerking. Dit zogenaamde gedifferentieerde gebit is†kenmerkend voor zoogdieren. De samenstelling van het gebit verschilt per soort en wordt uitgedrukt in de tandformule.

De samenstelling van het gebit wordt weergegeven†met de tandformule, ook wel gebitsformule genoemd.†Daarin staat het aantal tanden in een kaakhelft van†de onder-†en bovenkaak.†In de onderstaande tabel staat†de maximale gebitsformule.†Je leest de formule van voor (de snijtanden) naar achter (de molaren) in de kaak. Geen van de in Nederland levende zoogdieren heeft meer tanden van een bepaalde soort in zijn gebit dan hieronder staat aangegeven. De gebitsformules van de dieren†in ons webthema†kiezen determinatie staan zijn terug te vinden bij de beschrijvingen per diersoort.