Home

Krokodillen

Krokodillen vormen een zeer oude diergroep. Vroege voorlopers van deze gepantserde reptielen met hun vervaarlijke tanden†leefden rond 250 miljoen jaar geleden op het land. Van de eerste volledig aan een waterleven aangepaste krokodillen is rond 84 miljoen jaar geleden sprake, in het Krijt-tijdperk. Binnen de orde der Crocodylia (suborde Eusuchia) worden de volgende families onderscheiden: crocodylidae (echte krokodillen -†3 nog levende geslachten met 14 soorten), gavialidae (gavialen - 1 nog levend geslacht met 1 soort) en de alligatoridae (alligators en kaaimannen -†8 soorten in 4 nog levende genera).