Home

Hersenaandoeningen

Goed functionerende hersenen zijn van groot belang voor de werking van het menselijk lichaam. Alles wat iemand doet, voelt of denkt wordt immers door de hersenen aangestuurd en gecontroleerd. Wanneer er iets mis is, kan dat grote consequenties hebben, zowel  voor het dagelijks functioneren als voor de sociale contacten.

MRI-scan van gezonde hersenen
MRI-scan van gezonde hersenen

Risico

De groei van de hersenen begint al vroeg in de zwangerschap en gaat door in de eerste levensjaren. Tijdens die lange groeiperiode kan er van alles misgaan. Maar ook in later jaren is de kans op stoornissen aanwezig. Daarnaast is er een levenslang het risico op hersenletsel van buitenaf.Hersenaandoeningen

Hersenaandoeningen kunnen zowel tot lichamelijke als tot geestelijke handicaps leiden. Het type en de ernst van de aandoening of het letsel is afhankelijk van de plek in de hersenen die beschadigd is en de mate waarin dat het geval is.


Biochemische of elektrische problemen

Problemen met de elektrische of chemische signalen in hersenen, ruggenmerg of zenuwen kunnen bijvoorbeeld epilepsie, MS of  de ziekte van Parkinson tot gevolg hebben.


Cerebrale vaatstoornissen


Problemen die samenhangen met de bloedvaten in de hersenen worden  cerebrale vaatstoornissen genoemd. In het ernstigste geval kan een dergelijke stoornis een beroerte veroorzaken maar ook migraine valt in deze categorie.


Bacteriële en virale infecties

Bacteriële en virale infecties van de hersenen kunnen leiden tot een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.


Tumoren en letsels


Tumoren en letsels kunnen een structurele beschadiging van hersenweefsel tot gevolg hebben. Een ernstige verwonding van het hoofd met als gevolg  een inwendige bloeding, zwelling of vochtophoping zorgt namelijk, net als een hersentumor, voor drukverhoging binnen de schedel. Omdat de schedel een afgeloten ruimte is die niet kan uitzetten, veroorzaakt deze drukverhoging beschadiging of vernietiging van hersenweefsel. 

 

Amyotrofische lateraal sclerose

ADHD

Afasie

Angststoornissen

Ataxie/Adca

Autisme

Beroerte

Coma en vegetatieve toestand

Dementie en Altzheimer

Depressie

Dyslexie/dyscalculie

Dystonie

Epilepsie

Hersenletsel

Hersenontsteking/hersenabces

Hersentumor

Hersenvliesontsteking

Hersenvocht

Huntington

Hypofyse/Acromegalie/Cushing

ME

Meniere/tinnitus

Migraine

Multiple sclerose

Neglect /hemianopsie

Neurotransplantatie

OPS - schildersziekte

Parkinson

PDD - NOS

Scantechnieken

Schizofrenie

Slaapstoornissen

Syndroom van Gilles de la Tourette

Syndroom van Korsakov en Wernicke

Whiplash

Zuurstofgebrek bij geboorte


Januari 2006
Redactie Natuurinformatie Naturalis