Home

De bouw van een slakkenhuis

De schelp van slakken bestaat uit een enkel stuk dat meestal†spiraalvormig is gewonden.

Windingen

Het spitse gedeelte van het slakkenhuis (top of apex) wordt het eerst gevormd. Nieuwe windingen groeien vanuit de top met de wijzers van de klok mee rond†een denkbeeldige as die verticaal door de schelp loopt. Elke nieuwe winding is groter dan de vorige.

Een winding vormt zich niet in een keer maar stapsgewijs, waarbij steeds een hoeveelheid calciumcarbonaat wordt afgezet. Deze stapgewijze afzetting is te zien aan de groeilijnen: fijne ribben die van de top van de schelp over de windingen naar beneden lopen. Evenwijdig aan de groeilijnen lopen radiale ribben. Deze zijn veel dikker dan de groeilijnen. Daarnaast hebben sommige soorten ook axiale ribben: ribben die met de windingen meelopen†en loodrecht op de radiale ribben staan.

Naad of sutuur

Tussen de windingen loopt steeds een naad of sutuur. De meeste slakkenhuizen†zijn rechtsgewonden omdat de windingen normaal gesproken rechtsom aangelegd worden (met de wijzers van de klok mee). Linksgewonden slakkenhuizen komen slechts zelden voor.

Mondopening

De laatste winding van†het slakkenhuis eindigt in de mondopening. Dit is niet de mondopening waarmee het dier voedsel opneemt, maar de ingang tot het slakkenhuis. Met de vorming van elke nieuwe winding verplaatst de mondopening zich verder naar onderen. Het schelpgedeelte rond de binnenzijde van de mondopening wordt de binnelip genoemd.†Bij sommige soorten is de schelp hier verdikt.†De buitenzijde van de mondopening heet buitenlip en is meestal niet verdikt.

Navel

Naast de mondopening is er bij sommige soorten een putje te zien: de navel.

Siphokanaal

Bij grote soorten loopt de mondopening uit in een gootje, het zogenaamde†siphokanaal. De slak steekt hierdoor een†buis (sipho) naar buiten waarmee hij water in zijn lichaam kan laten stromen om†daaruit zuurstof en voedsel op te nemen.†Via de sipho loost de slak ook weer afvalstoffen uit zijn lichaam.

Septum

Bij sommige slakkensoorten, zoals het muiltje, is de mondopening half afgedekt door een plaatje: het zogenaamde septum.