Home

Genomics is de toekomst

Vrijwel het hele menselijke genoom de erfelijke code van de mens is in kaart gebracht. Voor steeds meer planten, dieren en micro-organismen geldt hetzelfde. We betreden het terrein van de genomics.

Onderzoek in stroomversnelling

Nu kunnen onderzoekers gaan uitzoeken wat die erfelijke code precies betekent. Er komen steeds betere en snellere technieken die de werking van genen in levende cellen zichtbaar maken. In plaats van één voor één, kan men nu duizenden genen tegelijk bestuderen. Hierdoor is de functie van genen en eiwitten veel sneller te achterhalen. Het onderzoek raakt in een stroomversnelling.

Er komt veel op ons af

Medicijnen en voedsel op maat gemaakt voor ieder individu, behandeling van genetische aandoeningen, een genenpaspoort? Genomics maakt dit alles mogelijk en zal de komende jaren nog vaak in het nieuws zijn.