Home

Slapen en leren

'Leg een boek onder je kussen en de volgende morgen ken je de inhoud'. Het is natuurlijk onzin, net zoals het geen zin heeft om 's nachts een bandje met moeilijke woordjes Frans af te draaien. Dat kost hooguit nachtrust. Toch speelt slaap een rol bij het leren.

Veel REM bij kinderen

Juist jonge kinderen en jonge dieren hebben veel REM-slaap. Op latere leeftijd neemt dat af. Kennelijk hebben we er dan minder behoefte aan. Dat zou kunnen betekenen dat REM-slaap iets met groeien en/of leren te maken heeft. Het blijkt dat jonge dieren inderdaad vooral 's nachts groeien. Of dat ook precies tijdens de REM-slaap gebeurt is moeilijk vast te stellen.

Tijdens de REM op herhaling

De laastse jaren kunnen we steeds beter in het slapende hoofd kijken. Een PET-scanner kan een opname maken van de activiteit van het brein. Tamelijk nauwkeurig maakt het apparaat zichtbaar welke gebieden in de hersenen actief zijn als we iets aan het doen zijn. Slaaponderzoekers lieten mensen in zo'n scanner een taak verrichten en maakten opnamen van de hersenactiviteit tijdens die taak. Dat was dus een opname van wat de hersenen doen tijdens het uitvoeren van de opdracht. Tijdens de slaap blijkt dat gedurende de REM-slaap de hersenactiviteit zo nu en dan heel erg lijkt op die opname. Het lijkt er dus op dat de hersenen het taakje tijdens de slaap 'herhalen' of 'oefenen'.

...of toch niet?

Toch is er wel wat in te brengen tegen het idee dat we de REM-slaap nodig hebben om te leren. Om te beginnen zijn er voorbeelden van mensen die om verschillende redenen nauwelijks een REM-slaap hebben. Soms verliezen mensen door een ongeluk of medicijngebruik hun vermogen tot REM-slaap. Meestal hebben die mensen geen enkel probleem met het leren van nieuwe dingen. En in het dierenrijk zijn veel voorbeelden van dieren die de theorie in de problemen brengen. Dolfijnen kennen bijvoorbeeld nauwelijks een REM-slaap en het vogelbekdier - niet bekend om z'n intelligentie en leervermogen - brengt bijna tweederde van z'n slaap van acht uur in REM-slaap door.

Ga verder naar: Dromen

Ga terug naar: Inhoud