Home

Water

Grachten, kanalen en vijvers vormen de biotoop voor een grote verscheidenheid aan organismen, variŽrend van waterplanten die op het water drijven, tot micro-organismen die in het water leven. BacteriŽn, watervlooien en andere micro-organismen geven het water een zelfreinigend vermogen.†Ze breken bestanddelen af die in het water terecht komen en houden het water zo schoon en helder.

Waterpartijen

Grachten, kanalen, singels, slootjes en vijvers vormen zelfstandige biotopen†met een grote verscheidenheid aan levensvormen, zowel op als onder water.

Sinds de jaren†'70 van de vorige eeuw mag er door huizen en fabrieken niet meer openlijk geloosd worden op het water in de stad.

Rioolwater komt nu terecht in zuiveringsinstallaties en wordt pas daarna op het oppervlaktewater geloosd. Het water in de stad is nu schoner en doorzichtiger dan in de middeleeuwen, toen er nog geen fabrieken waren maar de grachten wel als open riool werden gebruikt. Dankzij het heldere water hebben zichtjagers als snoek en baars hun weg naar de stad teruggevonden.

Kademuren

Op kademuren in†oude binnensteden zijn vaak bijzondere varens als steenbreek te vinden en andere planten die†van een vochtige omgeving houden.

De planten halen mineralen uit de gemetselde voegen, waar ze met hun wortels in vast zitten.

Natte ruigte

Drassige natuur met ruige begroeiing en soms riet.

Natte ruigtes zijn vaak midden in de stad te vinden langs grachten die slecht worden onderhouden. Op zulke plekken schieten vaak wilgen uit de grond die met hun over het water hangende takken een ideale nestgelegenheid bieden aan futen en meerkoeten.