Home

Wintergasten in de stad

's Winters is het in de stad warmer dan daarbuiten. Dieren en planten die van warmte houden zoeken in de stad een toevluchtsoord.

Hertshoornweegbree
Plantago coronopus

Hertshoornweegbree houdt van zout in de bodem en groeit daarom vaak in het duingebied. Maar ook in de stad voelt deze plant zich thuis, althans waar 's winters regelmatig de strooiwagen met zout langsrijdt.

Vooral langs busroutes maar ook bij doorgaande wegen kun je hertshoornweegbree tussen de stenen aantreffen.

 

IJsvogel
Alcedo atthis

De ijsvogel verblijft het hele jaar door in ons land. 's Winters is hij soms in de stad te vinden, waar hij jaagt op kleine vis. De slootjes en singels raken daar minder snel bevroren omdat het er warmer is.

De ijsvogel kan worden aangetroffen waar struiken of bomen langs het water te vinden zijn met takken die boven het water hangen. Vanaf zo'n tak heeft de ijsvogel een goede positie om op vis te jagen.

 

Dodaars
Tachybaptus ruficollis

De dodaars is een van de kleinste watervogels die we in Nederland kennen. Hij is verwant aan de fuut en duikt naar vis, waterinsecten en schelpdiertjes. In de winter wordt hij regelmatig aangetroffen in de stad, waar dan mogelijk meer voedsel te vinden is.

Met een beetje geluk kun je 's winters soms een dodaars in stadsgrachten en singels zien.Smient
Anas penelope

De smient is een echte wintergast. Een groot deel van de Europese smienten overwintert hier. Ze eten hoofdzakelijk gras en zijn daarom gek op uitgestrekte weilanden.

Smienten zul je nooit in hartje stad aantreffen, maar vaak wel op naburige weilanden en weteringen.
Sijs
Carduelis spinus

's Zomers zijn er maar weinig sijzen in ons land. In de winter komen de vogels die noordelijker gebroed hebben naar het zuiden. De kans om ze dan in grote groepen waar te nemen is groot.

Iedere winter kun je sijzen aantreffen in stadsparken of zelfs in je eigen tuin. Ze zijn vooral gek op elzenproppen en berkenzaadjes.

 

Veldmuis
Microtus arvalis

De veldmuis zoekt in het najaar onze huizen op om er de winter door te brengen, al dan niet in winterslaap. Hij wordt dan dus eigenlijk tijdelijk een huismuis.

Veldmuizen leven het liefst in grasland, bermen of bosplantsoenen. Dit soort plekken zijn ook volop in steden te vinden, vooral in de stadsparken.