Home

Lastige gasten in de stad

In de stedelijke omgeving komen planten- en diersoorten voor die de mens onrust of overlast kunnen bezorgen. Hieronder enkele voorbeelden.

Huismuis
Mus musculus

Knaagdieren zoals huismuizen doen hun naam eer aan. Ze knagen voortdurend aan alles wat ze tegenkomen. Dat zorgt bij stadsbewoners voor overlast, want het kost ons onze muren, kabels en leidingen.

Overal ter wereld geldt: waar mensen zijn, zijn huismuizen. Dus ook in de binnenstad van grote steden. Juist daar tref je er vaak enorm veel aan.

Reuzen- of Perzische berenklauw
Heracleum mantegazzianum

Breek nooit in de zon een stengel of blad van de reuzenberenklauw af. Het melksap kan enorme brandwonden veroorzaken. Daarom bestrijdt de gemeente de plant op speelplaatsen. Gelukkig is hij goed herkenbaar aan zijn grote afmetingen, witte schermbloemen en dikke, harige stengels.

Overal waar ruimte is kan de reuzenberenklauw uit de grond opschieten. Hij verspreidt zich gemakkelijk.

 

Onkruid tussen straatstenen

Kruiden op plaatsen waar we ze niet willen hebben, zoals tussen de straatstenen, noemen we onkruid. Het ziet er niet netjes uit, beschadigt de straat en je kunt erover uitglijden.

In principe kunnen kruiden overal de kop opsteken omdat het zaad zich goed verspreidt. De gemeente bestrijdt het onkruid op verharde delen in de stad, maar je eigen straatje vegen helpt ook goed.

 

Zilvermeeuw
Larus argentatus

Veel zilvermeeuwen hebben hun broedgebied, de duinen, verlaten omdat ze daar worden verstoord door vossen en het voedselaanbod schaars is. In de stad vinden ze voldoende broedplaatsen en het voedsel ligt vaak letterlijk op straat. Met hun herrie en poep zorgen ze op sommige plaatsen voor veel overlast.

Zilvermeeuwen zitten overal in de stad, ze nestelen graag op daken.

 

Kauw
Corvus monedula

De kauw is een echte stadsvogel en voelt zich tussen mensen prima op zijn gemak. Door hun kabaal veroorzaken kauwtjes soms overlast. Maar als opruimers van hondenpoep bewijzen ze ons ook een dienst.

Overal in de stad kun je kauwtjes vinden. Ze houden vooral van lanen met grote bomen.

 

Duitse kakkerlak
Blatella germanica

Kakkerlakken zijn niet kieskeurig. Ze voeden zich met levensmiddelen, maar ook met dode dieren, uitwerpselen en afvalstoffen. Als ze in aanraking komen met besmet vuil bestaat de kans dat ze ziekten overbrengen. Dat maakt ze wellicht het meest gevreesde plaagdier in huis.

Kakkerlakken zijn te vinden in vervuilde huizen en opslagplaatsen.