Home

Natuur in een Zuid-Hollandse stad

Hieronder volgt een overzicht van de biodiversiteit in een Zuid-Hollandse stad middenin de Randstad, ingeklemd tussen zowel snelwegen als grote natuurgebieden waar zich veel dieren en planten ophouden: het Groene Hart en de duinen langs de Noordzeekust.
Als voorbeeld is Leiden gekozen. Het is opvallend hoeveel dieren en planten vanuit de natuurgebieden hun weg naar deze stad weten te vinden, ondanks de barrière van een aantal drukke snelwegen. Met zijn vele waterlopen, zijn gevarieerde stedelijke bebouwing en kleine parkjes heeft Leiden de natuur kennelijk voldoende te bieden.

Minstens 25 soorten zoogdieren

zoals:

 • Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
 • Huismuis (Mus musculus)
 • Bosmuis (Apodemus sylvaticus )
 • Egel (Erinaceus europaeus)
 • Hond (Canis lupus familiaris)
 • Huiskat (Felis sylvestris catus)

 

Ongeveer 60 soorten broedvogels

zoals:

 • Gierzwaluw (Apus apus)
 • Fuut Great (Podiceps cristatus)
 • Koolmees (Parus major)
 • Kraai (Corvus corone)
 • Kauw (Corvus monedula)
 • Zwarte roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
 • Huismus (Passer domesticus)
 • Roodborst (Erithacus rubecula)
 • Merel (Turdus merula)
 • Meerkoet (Fulica atra)
 • Blauwe reiger (Ardea cinerea)
 • Ekster (Pica pica)

 

4 soorten amfibieën

 • Kleine watersalamander (riturus vulgaris)
 • Groene kikker (Rana esculenta)
 • Bruine kikker (Rana temporaria)
 • Gewone pad (Bufo bufo)

 

21 soorten vissen

zoals:

 • Snoek (Esox lucius)
 • Tiendoornig stekelbaarsje (Pungitius pungitius)
 • Rietvoorn (Rutilus rythrophthalmus)
 • Brasem (Abramis brama)
 • Baars (Perca fluviatilis)
 • Zeelt (Tinca tinca)
 • Vetje (Leucaspius delineatus)

 

24 soorten dagvlinders

zoals:

 • Kleine vos (Aglais urticae)
 • Atalanta (Vanessa atalanta)
 • Klein koolwitje (Pieris rapae)
 • Dagpauwoog (Inachis io)
 • Distelvlinder (Vanessa cardui)

 

23 soorten libellen en waterjuffers

zoals:

 • Lantaarntje (Ischnura elegans)
 • Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)
 • Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum)
 • Grote keizerlibel (Anax imperator)
 • Paardenbijter (Aeshna mixta)

 

Ongeveer 220 soorten paddestoelen

zoals:

 • Goudhoed (Phaeolepiota aurea)
 • Straatchampignon (Agaricus bitorquis)
 • Tweekleurige vaalhoed (Heboloma mesophaeum)
 • Krulzoom (Paxillus involutus)
 • Zadelzwam (Polyporus squamosus)
 • Netstelige heksenboleet (Boletus luridus)
 • Weidekringzwam (Marasmius oreades)
 • Zilveren ridderzwam (Tricholoma argyraceum)

 

Ruim 450 soorten planten

zoals:

 • Brandnetel (Urtica dioica)
 • Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris)
 • Rode klaver (Trifolium pratense)
 • Witte klaver (Trifolium repens)
 • Dagkoekoeksbloem (Silene dioica)
 • Pinksterbloem (Cardamine pratensis)
 • Zevenblad (Aegopodium podagraria)
 • Duizendblad (Achillea millefolium)
 • Zwanebloem (Butomus umbellatus)
 • Egelskop (Sparganium erectum)
 • Riet (Phragmites australis)
 • Grote lisdodde (Typha latifolia)
 • Rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa)
 • Moerasandoorn (Stachys palustris)

 

Ongeveer 150 soorten bomen

zoals:

 • Beuk (Fagus sylvatica)
 • Populier (Populus sp.)
 • Wilg (Salix sp.)
 • Spaanse aak (Acer campestre)
 • Paardekastanje (Aesculus sp.)
 • Linde (Tilia sp.)