Home

Oerwalvissen

Walvissen zijn vermoedelijk ontstaan uit oerhoefdieren die steeds meer aangepast raakten aan het leven in het water.†De vroegste Archaeoceti (oerwalvissen) hadden nog achterpoten, maar het is niet bekend of ze in staat waren om zich op het land voort te bewegen. Walvissen zijn in de verte verwant met aardvarkens en nijlpaarden, die†eveneens uit de oerhoefdieren zijn ontstaan. Tandwalvissen (Odontoceti)†ontstonden het eerst. Het ontstaan van de baleinwalvissen (Mystacoceti) uit de tandwalvissen is een latere ontwikkeling.

Pakicetus ('Pakistaanse walvis'). Vroeg-Eoceen, circa 50 miljoen jaar geleden. Lengte†ongeveer 2 meter. Fossielen van deze tandwalvis zijn gevonden in Pakistan.

Protocetus ('oerwalvis'). Midden-Eoceen, circa 42 miljoen jaar geleden. Lengte ongeveer 2,5 meter. Fossielen van deze tandwalvis zijn gevonden in Egypte.

Dorudon ('speertand). Laat-Eoceen, circa 35 miljoen jaar geleden. Lengte: 5 - 6 meter. Fossielen van deze tandwalvis zijn gevonden in Egypte.

Basilosaurus ('koningshagedis'). Laat-Eoceen, circa 35 miljoen jaar geleden. Lengte ongeveer 25 meter. Fossielen van deze tandwalvis† zijn gevonden in Egypte.

Squalodon ('haaientandwalvis'). Oligoceen tot Vroeg-Mioceen, circa 22 miljoen jaar geleden. Lengte ongeveer 2,5 meter. Fossielen van deze tandwalvis zijn onder andere gevonden in BelgiŽ en Nederland.

Eurhinodelphis ('langsnuitdolfijn'). Mioceen, circa 15 miljoen jaar geleden. Lengte ongeveer 2 meter. Fossielen van†deze vroege dolfijnachtige†zijn onder andere gevonden in BelgiŽ en Nederland.

Cetotherium ('walvisdier'). Mioceen, circa 15 miljoen jaar geleden. Lengte ongeveer 10 meter. Fossielen van deze vroege baleinwalviszijn onder andere gevonden in BelgiŽ en Nederland.

Illustraties: Rob van Assen. © Peter Zuidhoek - www.artboutique.nl