Home

Zomertortel

Wetenschappelijke naam:
Streptopelia turtur

Aantal broedparen in Nederland: 10.000-12.000 (1998-2000)
Biotoop: landbouwgebied met dichte hagen en struikgewas

Geluid: Zomertortel

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002