Home

Steltkluut

Wetenschappelijke naam:
Himantopus himantopus

Aantal broedparen in Nederland: 26-32 (1999-2000)
Biotoop: natte gebieden, ondergelopen land, rivierdelta's

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002