Home

Hoe versiert een waterdier een partner?

GEUR

Onder water†kan een dier†geuren gebruiken om†een mogelijke partner te vinden. Dat gaat het beste in stilstaand water.
In stilstaand water gaat de verspreiding van geurstoffen langzaam zodat ze niet wegspoelen. Om de afzender van de geurstof te vinden, hoeft een waterdier†alleen te zwemmen naar de plek waar de concentratie geurstof het hoogst is.

Salamanderwijfje verleidt man met lekkere geur

De kleine watersalamander(Triturus vulgaris) leeft in ondiep, stilstaand water (zoals vijvers en† moerassen) in Europa.
Wanneer een salamanderwijfje paringsbereid is laat ze een feromoonspoor achter. Feromonen zijn geurstoffen die specifiek bij de partnerkeuze betrokken zijn. Een mannetje kan haar vinden door het geurenspoor te volgen. Waar de concentratie feromoon het hoogst is, zit het wijfje.


Kleine watersalamanders (Triturus vulgaris)


Sperma-pakketje

Als het salamandermannetje een wijfje gevonden heeft, zet hij een spermatofoor af: een pakketje spermacellen verpakt in een gelpakketje. Daarna wappert het salamandermannetje met zijn†staart zijn eigen feromoon naar het wijfje toe. Feromonen zijn dus niet alleen maar om partners te lokkken. In dit geval moeten†ze het wijfje tot actie aanzetten, zodat ze de spermatofoor in haar lichaam opneemt.†


Maar wat als het water te veel in beweging is en de geurstoffen naar alle kanten†verspreiden?

naar overzicht