Home

Hoe omvangrijk is de huidige biodiversiteit?

Het is moeilijk te bepalen hoe omvangrijk de biodiversiteit op aarde precies is want er zijn nog veel onbekende en onbeschreven soorten. Ruim 1,75 miljoen soorten zijn nu ontdekt en beschreven. Maar biologen schatten dat de totale biodiversiteit op aarde veel groter is. Dat blijkt wel uit het feit dat†regelmatig †nieuwe soorten worden ontdekt, voornamelijk in de tropen, waar zich de rijkste ecosystemen bevinden.

Om grip te†krijgen op de biodiversiteit op aarde, delen we de verschillende organismen in†groepen in. Dit zijn bijvoorbeeld insecten, weekdieren, schimmels enz.

De biodiversiteit is niet evenredig per groep verdeeld. Sommige groepen bestaan uit veel soorten en andere uit weinig. Insecten vormen verreweg de soortenrijkste groep.

†††††††††††† Groep

Aantal†bekende† †
soorten werelwijd

†††††††† Gewervelde dieren

††††† 45.000

†††††††††††††††††††††††† † Insecten †††† †1.065.000
††††††††††††††††††† Weekdieren †††††††70.000
††††††††††††††† Draadwormen †††††††25.000
†††††††††††††† Overige dieren †††††† 115.000
†††††††††††††††††††††††††† Planten †††††††270.000
††††††††††††††††††† †Schimmels †††††††72.000
††††††††††††††††††††††††††††† Algen †††††††40.000†
Een- en weinigcelligen†† †††††††40.000†
†††††††††††††††††††††† BacteriŽn †††††††20.000
††††††††††††††††††††††† Virussen ††††††† 4.000
De biodiversiteit is niet evenredig per groep verdeeld.†††††


Huidige biodiversiteit in Nederland

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Er leven ruim 16 miljoen mensen op ongeveer 34.000 vierkante kilometer.†Die ruimte moeten Nederlanders ook nog delen met planten en dieren, want ondanks de beperkte ruimte is Nederland rijk aan biodiversiteit. Hoewel in Nederland maar een paar procent van alle soorten op aarde leeft, komen er toch nog 35.000 soorten voor. Ook hier vormen insecten de grootste groep.

†††††††††††††††††††Groep††††††††††† †Aantal†bekende††††††††††† soorten in Nederland
†††††††† Gewervelde dieren †††††††

†††††457

††††††††††††††††††††††††† Insecten †††††20.960
†††††††††††††††††† Weekdieren †††††467
††††††††††††† Overige dieren †††††4.799
†††††††††††††††††††††††††† Planten †††††1.957
†††††††††††††††††††† Schimmels †††††5.500
†††††††††††††††††††††††††††† Algen †††††3.800
Een- en weinigcelligen†† †††††1.144
†††††††††††††††††††††† BacteriŽn †††††1.000
††††††††††††††††††††††† Virussen †††††467

Nederland is rijk aan biodiversiteit.

Steden rijker dan platteland

De biodiversiteit is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld. Net als†in de rest van de wereld zijn er gebieden die relatief arm zijn aan soorten en gebieden die een grote biodiversiteit hebben.

Je zou het misschien niet verwachten maar steden zijn†rijker†aan soorten dan het platteland. Steden zijn†namelijk†meer gevarieerd dan bijvoorbeeld een weiland en ze zijn een paar graden warmer. Het warme klimaat en gevarieerde landschap stimuleren†vooral de groei†van†planten. Een stad als Amsterdam†telt†bijvoorbeeld honderden soorten planten en dieren. Maar de meeste diersoorten komen in de duinen, rivierengebieden en zandgronden in het midden en zuiden van Nederland voor.†

Invloed van de mens

Met ruim 6 miljard mensen op aarde en een nog steeds groeiende bevolking oefenen we†een enorme druk uit op de biodiversiteit. We vormen natuurlijke gebieden om tot cultuurgebieden, kappen bomen en brengen dieren, hun leefgebieden en zelfs hele ecosystemen zoals de tropische regenwouden in gevaar.

Door de†snelheid waarmee de kap van tropisch bossen voortgaat, met name in het Amazonegebied, dreigen bijvoorbeeld 66% van de daar levende plantensoorten en 69% van de vogelsoorten volledig te verdwijnen. Dezelfde cijfers gelden ook voor alle andere belangrijke soorten: gewervelde dieren, insecten, enz.†

Er worden momenteel meer dan 3.000 diersoorten met†uitsterven bedreigd.

Sinds 1980 zijn wrattenbijters in Nederland sterk achtergegaan.
Sinds 1980†is het aantal†wrattenbijters, een sprinkhaansoort,†in Nederland sterk gedaald.

Slechts 50.000 Indische olifanten zijn nog in leven.
Van de miljoenen Indische olifanten zijn nu slechts 30.000†nog in leven.

†††††††
Het huidige tempo waarin soorten verdwijnen is vergelijkbaar met dat van grote uitstervingsgolven uit het geologische verleden, waarvan er minimaal vijf zijn geweest. Wetenschappers denken dat we nu bezig zijn met†het veroorzaken van een†zesde uitstervingsgolf.