Home

Jura: het ontstaan van de bloemplanten

Jura: ca.†210 tot 140 miljoen jaar geleden

Deze periode is genoemd naar de Jura, de gebergteketen in Midden-Europa.†Aan dit gebergte zijn duidelijke restanten van deze periode te bestuderen.

††

Aanblik van de aarde in het Jura

Gondwanaland en LauraziŽ gingen verder uit elkaar, waarbij een begin werd gemaakt met de vorming van de Atlantische Oceaan.
Bij de beweging van de platen kwam lava omhoog, waardoor de zeebodem steeg en ook het zeeniveau verder steeg. Hierdoor overstroomden grote delen van de continenten.


†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† de ligging van de continenten in het Jura
De atmosfeer in het Jura

Het zuurstofgehalte in de atmosfeer was iets hoger dan tegenwoordig: ongeveer 21%/. Ongeveer 10% van de atmosfeer bestond uit koolstofdioxide (tegenwoordig is dit 4%). De koolstofdioxide hield de zonnewarmte vast, waardoor er sprake was van een broeikaseffect.

De temperatuur in het Jura

Het klimaat was nog steeds warm, zelfs in de buurt van de polen. De tropische zone was erg breed.
In vergelijking met het Trias was het vrij vochtig.

Het leven in het Jura

In de voedselrijke, ondiepe kustzeeŽn was het leven soortenrijk. De ammonieten vertoonden een nieuwe bloeiperiode. Ze ontwikkelden zich snel tot nieuwe soorten en waren wijd verspreid.

De wapenwedloop tussen prooien en roofdieren, die in het Trias†ontstond, ging onverminderd door.

De amfibieŽn bleven beperkt tot de kikvorsachtigen en de salamanderachtigen.
Er waren vooral veel reptielen. Zeereptielen waren snelle jagers, die leefden van vissen, inktvissen en ammonieten.


Vishagedis (reptiel)

De dinosauriŽrs†vormden een overheersende groep reptielen op het land. Ze vertoonden veel verschillende vormen en levenswijzen. De uitersten waren snelle jagers en trage planteneters.
Bij een bepaalde dinosauriŽrgroep ontwikkelden zich vanuit de huidschubben veren. Uit deze groep ontstonden later de eerste vogels.


De Camarasaurus, een plantenetende dino

Varens en zaadplanten bleven de dominerende groepen bij de landplanten. De bloemplanten ontwikkelden zich als nieuwe plantengroep; hun zaden werden omhuld door voedzame vruchten. Met geuren en kleuren lokten deze planten insecten en andere dieren, die een rol speelden in de bestuiving†en zaadverspreiding.

Verder lezen:

De opkomst en ondergang van de dinosauriŽrs
De eerste vogels†