Home

Trias: de eerste zoogdieren

Trias: 250 tot 210 miljoen jaar geleden

Trias = drietal (Grieks). Deze periode is zo genoemd omdat de periode in de gesteentelagen in Duitsland (waar de naam gegeven is) †makkelijk herkenbaar is aan drie elkaar opvolgende soorten gesteenten: Buntsandstein, Muschelkalk en Keuper.†

Aanblik van de aarde in het Trias

De wereld bestond alleen uit het supercontinent Pangea†en de superzee Panthalassia.

Aan het eind van deze periode viel Pangaea uiteen door bewegingen van de aardplaten, met als gevolg vulkanische activiteit,†in de twee kleinere continenten LauraziŽ en Gondwanaland.†
Door de vulkanische activiteit, werd de zeebodem omhoog geduwd, waardoor†het zeeniveau weer begon te stijgen.


†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††de ligging van de continenten in het Trias

Langs de kustlijnen†kwamen vochtige hete moessonbossen voor en verder landinwaarts bestond het landschap voornamelijk uit woestijnen.

De atmosfeer in het Trias

Het zuurstofgehalte in de atmosfeer bleef zon 18% en ook het koolstofdioxidegehalte veranderde nauwelijks.

De temperatuur in het Trias†

Er heerste een heet klimaat en in het binneland duurde de droogte van het Perm voort.†
Zelfs bij de poolcirkels was het vrij warm: er waren geen ijskappen op de polen.

Het leven in het Trias

In zee had†de dramatische vermindering in het oppervlak van ondiepe kustzeeŽn gedurende het Perm zijn tol geŽist. Veel diergroepen waren uitgestorven en de opengevallen plaatsen werden†gedurende het Trias ingenomen door andere groepen.
Zo ontstonden de koraalgroepen van tegenwoordig en was er een enorme toename van het aantal soorten weekdieren. De ammonieten wisten zich na de moeilijke omstandigheden goed te herstellen.
De beenvissen vormden de belangrijkste groep vissen.

In een wapenwedloop tussen prooien en roofdieren ontstonden nieuwe diergroepen met een steeds snellere manier van voortbewegen.


Reptielen (hier Placodus) kwamen in veel verschillende milieu's voor

Reptielen kwamen in veel verschillende leefmilieus voor.
In deze tijd ontstonden de eerste vliegende reptielen en de eerste dinosauriŽrs. De vliegende reptielen ontwikkelden een vlieghuid tussen de romp en de voorste ledematen, waarmee ze een beperkt vliegvermogen kregen.
Er verschenen krokodillen, hagedissen en schildpadden, die zowel aan het leven op het land als aan het leven in zee waren aangepast.††

Op het land ontstonden aan het eind van het Trias uit de zoogdierreptielen nieuwe diersoorten die hun jongen zoogden. Dit waren de eerste zoogdieren.


de eerste zoogdieren

De plantengroei werd overheerst door naaldbomen, cycas-achtigen (palmvarens) en ginkgos, die s' winters hun bladeren verloren. Deze planten konden goed tegen de droogte en hun zaden waren bestand tegen uitdroging.

In zee bleven de kalkalgen een belangrijke groep. Zij droegen bij aan de vorming van koraalriffen, door kalksteen te vormen, waarop koraaldiertjes konden groeien.

Verder lezen:

De opkomst en ondergang van de DinosauriŽrs
Het ontstaan van de eerste vogels