Home

Bedreigingen voor de gorilla

Het gaat slecht met de gorilla in het wild. In heel Afrika zijn er naar schatting minder dan 35.000 over. Het is de mens die de gorilla in zijn voortbestaan bedreigt, vooral door de vernietiging van zijn leefgebieden. Als de huidige ontwikkelingen doorgaan is de kans groot dat de gorilla de 21ste eeuw niet overleeft.

 
 
Beschermde diersoort
 
De gorilla is opgenomen in de zogenaamde Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Hiermee geniet de soort een beschermde status. Hij mag niet worden gevangen of gedood. Ook mag er niet worden gehandeld in lichaamsdelen of vlees.
 
 
 
De belangrijkste bedreigingen zijn:
 
Ontbossing
 
Grootschalige commerciële houtkap is de voornaamste bedreiging voor het voortbestaan van de gorilla. Door ontbossing raken leefgebieden versnipperd of ze verdwijnen helemaal. Ook door het platbranden van bos door de lokale bevolking om akkers aan te leggen wordt het leefgebied van de gorilla steeds verder ingeperkt.
 
 
 
 
 
Jacht
 
Sommige Afrikanen eten graag gorillavlees. Stropers die op zoek zijn naar bosvlees (bushmeat) dringen gemakkelijk in het regenwoud door, via de wegen die houtkappers aanleggen. Gorillavlees wordt nu ook illegaal uitgevoerd naar Europa, veelal op bestelling van geëmigreerde Afrikanen.
 
Gorillavlees vormt slechts een klein onderdeel van de handel in bushmeat, maar de gevolgen voor de gorillapopulaties zijn groot. De soort plant zich namelijk niet zo snel voort. Een weggevallen groepslid wordt dus niet meteen vervangen. Met elke gedode gorilla wordt de leeftijdsopbouw van de groep verstoord. Stropers die een moederdier doden treffen daardoor dikwijls ook de jongen, omdat die vaak nog afhankelijk zijn van de moedermelk. Als een dominant mannetje wordt gedood kan de sociale structuur ernstig verstoord raken, waardoor het voortbestaan van de hele groep in gevaar komt.
 
 
Oorlog
 
De leefgebieden van de oostelijke laaglandgorilla en van de berggorilla liggen in regio's waar gevechtshandelingen plaatsvinden. Militairen doden soms gorilla's om hun rantsoen aan te vullen of om geld te verdienen.
 
 
Infecties
 
Mensen die in contact komen met gorilla's kunnen ziekten overbrengen. Vooral Afrikanen - houtkappers, stropers, militairen en parkwachters - komen met gorilla's in contact. Zo zijn veel westelijke gorilla's overleden als gevolg van het Ebola-virus. Dit virus veroorzaakt inwendige bloedingen die dodelijk kunnen zijn. Voor de berggorilla kan het contact met blanke toeristen risico op besmetting met westerse ziekten inhouden.
 
 
 
Hoeveel zijn er nog over?
 
Hoeveel gorilla's er nog in het wild voorkomen is niet precies bekend. Gorilla's leven immers in uitgestrekte bosgebieden, waar mensen niet overal kunnen doordringen.
 
Volgens de meest recente schattingen van de UNEP (United Nations Environmental Programme - de natuurbeschermingsorganisatie van de Verenigde Naties) zijn de volgende aantallen over:
 
  • westelijke gorilla                                circa 30.000
     
  • oostelijke gorilla (laaglandvorm)    2.000 tot 3.000

  • oostelijke gorilla (bergvorm)            circa 700