Home

Houding van de gorilla

De natuurlijke houding van de gorilla is met zijn vier poten op de grond. Lopen doen gorilla's op hun achterpoten en op de knokkels van hun handen. Deze voortbewegingswijze wordt 'knuckle walking' ofwel 'knokkellopen' genoemd.

 

        

Dit is de natuurlijke houding van de gorilla.

 

Niet rechtop lopen

Gorilla's kunnen niet rechtop lopen zoals een mens. Een gorilla staat alleen rechtop als hij om zich heen kijkt of naar voedsel reikt. Ook als hij in een boom wil klimmen moet hij zich eerst oprichten.

Als ze staan zijn gorilla's topzwaar, vanwege de enorme omvang van hun bovenlijf. Om te voorkomen dat ze hun evenwicht verliezen en omvallen houden ze zich vaak vast aan een tak.

bekken gorilla
bekken mens

Het bekken van een gorilla is anders gebouwd dan dat van de mens. De dijbenen zijn ook korter en kunnen niet helemaal recht onder het lichaam worden geplaatst. Rechtop lopen is daardoor fysiek onmogelijk.

Mannetjes staan ook even rechtop als ze op hun borst trommelen om te imponeren. Door films als King Kong, strips van Tarzan en populaire tekeningen is deze houding een eigen leven gaan leiden, met als gevolg dat veel mensen denken dat de imponeerhouding de standaard houding is van de gorilla. Vroeger werden gorilla's ook in musea in deze houding opgezet.

 

Gorilla in een onnatuurlijke houding.

 

Chimpansees lopen soms een stukje rechtop

Ook chimpansees lopen op de knokkels van hun handen. Maar anders dan gorilla's kunnen ze korte stukjes op hun achterpoten lopen. Vooral de bonobo, de dwergchimpansee, is daar goed in.

 

Ook chimpansees staan meestal met vier poten op de grond.

 

Evenals bij de gorilla is ook bij de chimpansee het bekken anders gebouwd dan bij de mens. Bovendien zijn zijn poten kort ten opzichte van de rest van het lichaam. Maar het bovenlijf is veel ranker dan dat van een gorilla. Chimpansees hebben daardoor minder moeite om hun evenwicht te bewaren als ze op hun achterpoten staan.