Home

Geur als versiermanier

Om partners te lokken kan een mannetje gebruik maken van verschillende communicatiemiddelen. Een van die middelen is†geur. Ook een wijfje kan geur gebruiken om een mannetje te laten weten dat ze paringsbereid is.

Geuren ontstaan door geurstoffen die aan de lucht of het water worden afgegeven en terechtkomen in het reukorgaan.
Geurstoffen die een rol spelen bij partnerkeuze heten feromonen†(dat komt uit het Grieks en betekent: overbrengen van opwinding).† Er zijn veel verschillende boodschappen die door feromonen worden overgedragen: hier ben ik!,† kom maar op!, maak meer geslachtshormoon of wordt nou eens volwassen!

Feromonen kunnen op verschillende manieren worden afgegeven: via urinesporen, uitwerpselen of via de huid, door bijvoorbeeld zweet. Deze geurbakens worden achtergelaten† en kunnen door een soortgenoot opgemerkt worden door een speciaal orgaan (vomeronasaal orgaan). Ook kan het dier dat de geur gemaakt heeft zelf besnuffeld worden door een eventuele paringspartner.

Geurstoffen zijn in het water, in de lucht en op land bruikbaar. Ze kunnen zich snel of langzaam verspreiden en zijn zelfs op lange afstand waar te nemen. Daarom worden geuren vaak gebruikt door dieren die ver van elkaar weg zitten om informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld de mate van vruchtbaarheid.

Zijdevlinder ruikt wijfje op kilometers†afstand
Muis houdt zijn wijfjes met geur onder controle
Varkensboer†windt zeugen op met geur uit spuitbus

Geurige fruitbloesems trekken insecten aan