Home

Illaenide trilobieten

Wetenschappelijke naam: Illaenida, Illaenina (orde of onderorde)

 

Illaenide trilobieten zijn uitgestorven geleedpotigen die leefden van het Ordovicium tot en met het Devoon (ca. 500-360 miljoen jaar geleden). Ze bezaten een even grote kop als staartdeel en 6-10 lichaamssegmenten, en hadden geen oogranden. Net als andere trilobieten had hun lichaam een duidelijke driedeling, zowel in de lengterichting (kop, lichaam, staart), als in de dwarsrichting (een duidelijk afgescheiden middendeel).
Trilobieten leefden in zee.

Afstammingslijst van de Illaenide trilobieten

Illaenide trilobieten
Agnostide trilobieten
Sidneyia
Marrella-achtigen
Borstelwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven