Home

Schubplanten

Wetenschappelijke naam: Protolepidodendrales (orde binnen de klasse van de Wolfsklauwachtigen, Lycopsida)

 

Schubplanten zijn uitgestorven kruidachtige landplanten of kleine bomen, met kleine bladeren in een spiraal geplaatst. De blaadjes waren aan de uiteinden gespleten. Schubplanten leken enigszins op recente wolfsklauwen. De planten konden tot een meter hoog worden. Sporendoosjes (sporangia) zaten op of in de oksels van de blaadjes.
Schubplanten zijn bekend uit het Devoon en Vroeg-Carboon (ca. 410-320 miljoen jaar geleden). De oudst bekende soort is Baragwanathia longifolia, uit Australië.

Afstammingslijst van de Schubplanten

Schubplanten
Oerwolfsklauwen
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven