Home

Gekloneerde mensen

Steeds meer dieren zijn al met succes gekloneerd. We kennen Dolly, het gekloneerde schaap, en Holly en Belle, de gekloneerde koeien die in de stal van Naturalis staan. Koeien, schapen, katten, honden, het lijkt een kwestie van tijd voordat de eerste menselijke kloon op het toneel verschijnt.

Diverse mensen beweren op dit moment zelfs al dat ze al een mens gekloneerd hebben. De Italiaanse kinderarts, dokter Severino Antinori bijvoorbeeld. Ook is er een religieuze beweging, de RaŽlianen, die beweert al meerdere gekloneerde babies te hebben gemaakt.

In wetenschappelijke kringen wordt sterk getwijfeld aan deze berichten. Niemand heeft de gekloneerde babies ooit te zien gekregen. Bovendien weten onderzoekers inmiddels uit eigen ervaring dat het kloneren van aapachtigen, en dus ook de mens, helemaal niet zo eenvoudig is.

Gerald Schatten, van de Universiteit van Pittsburgh heeft gedurende zes jaar meer dan zevenhonderd keer geprobeerd om apen te kloneren. Zonder succes. Bepaalde belangrijke eiwitten blijken bij het overplaatsen van de celkern van de DNA-donor naar de eicel verloren te gaan. Koeien, schapen en katten hebben een reservevoorraad van die eiwitten in de eicellen en kunnen dus wel gekloneerd worden.

Bovendien blijken de dieren die tot nu toe wel succesvol gekloneerd zijn gezondheidsproblemen hebben. Vaak vertonen ze al op jonge leeftijd gebreken die lijken op ouderdomsziekten. Het lijkt erop dat het DNA van de pasgeboren klonen de leeftijd van de DNA-donor niet vergeten is; het is alsof ze bejaard geboren worden.

De huidige techniek om een kloon te maken is dus niet geschikt voor apen en mensen. Het is een probleem dat wellicht in de toekomst is op te lossen, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat er op dit moment al een menselijke kloon is gemaakt.