Home

Bij een hoge bloeddruk hebben de vaatwanden een te hoge druk te verduren

De druk van de bloedstroom op de wand van de slagaders is bij een hoge bloeddruk hoger dan normaal. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de wanden van de slagaders stijf worden en vernauwen door slagaderverkalking. Een ophoping van het bloed, dat moeilijk door de vernauwing heen stroomt, laat de bloeddruk oplopen.

Een te hoge bloeddruk kan leiden tot het scheuren van bloedvaten

Als een langdurige hoge bloeddruk samengaat met slagaderverkalking kunnen de vaatwanden kapot gaan. Een zwakke plek in een bloedvat scheurt open en er lekt bloed weg. Vooral bij grote bloedvaten is dat gevaarlijk.

Bij het scheuren van de aorta komt de bloedtoevoer naar het hele lichaam in gevaar. Dat kan dodelijk zijn.

Als een bloedvat in de hersenen scheurt ontstaat een hersenbloeding. Het weglekkende bloed tast de tere hersenen aan, die daardoor blijvend worden beschadigd.