Home

Bij slagaderverkalking raken bloedvaten vernauwd en op den duur verstopt

De afzetting van kalk in slagaders is normaal tijdens het ouder worden. Bij slagaderverkalking (atherosclerose) neemt dat ernstige vormen aan. De aanduiding aderverkalking is fout omdat de verkalking niet in de aders gebeurt.

Tegen de binnenwand van de grote slagaders hopen zich vetten en andere stoffen uit het bloed op, zoals cholesterol. Dat heet een plaque. Zo'n plaque kan steeds dikker worden, waardoor uiteindelijk het bloedvat verstopt raakt. Ook kan in de vernauwing een bloedprop (thrombose) optreden die ineens het vat verstopt. De bloedtoevoer naar weefsels komt dan in gevaar.

Een gedeeltelijke verstopping in de kransslagader veroorzaakt hartkramp

De kransslagader zorgt voor de doorbloeding van het hart. Raakt de kransslagader op een plaats gedeeltelijk verstopt, dan zal bij lichamelijke inspanning het aanbod van zuurstof door die vernauwing tekort schieten ten opzichte van de vraag van het hartspiergebied stroomopwaarts van de vernauwing. Dit leidt tot pijnlijke hartkramp (angina pectoris). Na een rustperiode verdwijnt de pijn in het hart. Het hart wordt niet blijvend beschadigd.

Een†totale verstopping in de kransslagader veroorzaakt een hartinfarct

Het deel van het hart dat achter een gehele verstopping in de kransslagader ligt, krijgt geen zuurstof doordat de bloedtoevoer is gestopt. Daardoor sterft het af. Het gevolg is een hartinfarct, ook wel hartaanval genoemd.

De ernst van een hartinfarct hangt af van de omvang en de plaats van het aangetaste hartweefsel. De hartspiercellen herstellen zich niet. Bij een klein infarct kan het hart minder goed pompen. Een groot hartinfarct kan dodelijk zijn.

Een tijdelijke verstopping in een hersenslagader veroorzaakt een voorbijgaande beroerte

De hersenslagaders zorgen voor bloedtoevoer naar de hersenen. Raakt een hersenslagader tijdelijk door een bloedprop verstopt, dan krijgen de hersenen zuurstofgebrek. Er vallen bepaalde lichaamsfuncties uit. Als de bloedprop uiteenvalt herstelt de bloedtoevoer naar de hersenen en kunnen ze weer normaal functioneren. We spreken van een TIA (Transient Ischaemic Attack), een voorbijgaande beroerte. Dit kan een voorteken van een beroerte met blijvend hersenletsel zijn.

Een blijvende verstopping in de hersenslagader veroorzaakt een beroerte

Het deel van de hersenen dat achter een blijvende verstopping in een†hersenslagader ligt, krijgt geen zuurstof doordat de bloedtoevoer is gestopt. Het gevolg is een herseninfarct, ook wel beroerte genoemd. Door het afsterven van een deel van de hersenen vallen plotseling belangrijke lichaamsfuncties uit. Afhankelijk van welk deel van de hersenen is aangetast, zijn dat bijvoorbeeld verlammingen, spraakstoornissen en/of gedragsveranderingen.†

Een vernauwing in de beenslagader veroorzaakt etalagebenen

Beenslagaders zorgen voor bloedtoevoer naar de benen. Raakt een beenslagader op een plaats vernauwd, dan krijgen de beenspieren daar zuurstofgebrek omdat er minder bloed doorheen stroomt. Tijdens het lopen kunnen ze daardoor niet goed werken. Er hopen zich afvalstoffen op die een krampende pijn veroorzaken. Door af en toe stil te staan zakt de pijn. Het met tussenpozen lopen lijkt veel op het lopen in een winkelstraat met veel etalages. Vandaar de naam etalagebenen.