Home

Dierenharten zijn niet allemaal hetzelfde gebouwd

Gewervelde dieren, waartoe ook de mens behoort, zijn beweeglijk en actief. Het hart is voor deze dieren een onmisbaar instrument om voedingsstoffen naar de lichaamscellen te transporteren.
De harten van zoogdieren en vogels zien er vrijwel hetzelfde uit. Maar de harten van reptielen, amfibieën en vissen zijn wezenlijk anders gebouwd.
Ongewervelde dieren, zoals wormen, hebben een heel simpel hart. Dieren die maar uit een paar cellagen bestaan hebben helemaal geen hart; ze hebben een andere oplossing voor het transport van voedingstoffen door het lichaam.

     
Zoogdier / vogel Reptiel Amfibie
 Vis  Worm Amoebe

 

 Het hart van zoogdieren en vogels bestaat uit twee helften

Zoogdieren en vogels zijn warmbloedige, actieve dieren. Ze hebben een snelle toevoer nodig van zuurstofrijk bloed naar hun organen en spieren. Dat gebeurt met grote kracht vanuit de linker harthelft. De rechter harthelft pompt met minder kracht zuurstofarm bloed naar de longen.

Door de opdeling in twee helften, werkt het hart van zoogdieren en vogels als een dubbele pomp.

 In het reptielenhart zijn de kamers deels gescheiden

Reptielen zijn koudbloedige, doorgaans trage dieren. Hun organen en spieren verbruiken minder zuurstof dan die van warmbloedige dieren.

Zuurstofarm en zuurstofrijk bloed worden door het reptielenhart niet volledig gescheiden rondgepompt. Dat komt doordat de kamers, die het bloed wegpompen, voor een deel met elkaar in verbinding staan.

 Amfibieën hebben een hart met maar één kamer

Amfibieën zijn koudbloedige dieren. Doorgaans hebben ze een trage leefwijze. Hun organen en spieren hebben geen snelle toevoer van zuurstofrijk bloed nodig. Ze hebben voldoende aan een hart met één kamer, die het zuurstofarme- en zuurstofrijke bloed deels gemengd wegpompt.

 Vissen hebben een hart met één boezem en één kamer

Vissen zijn koudbloedige dieren die doorgaans niet veel energie verbruiken. De zuurstof die in de kieuwen in het bloed wordt opgenomen is genoeg voor de rest van het lichaam. Daarom is het vissenhart gebouwd als enkele pomp, met één boezem en één kamer. Vanuit het hart gaat het bloed in één omloop naar de kieuwen en daarna direct door naar het lichaam.

 Het hart van een worm is een pompend bloedvat

Wormen kunnen met een minder snel transport van zuurstofrijk bloed toe dan grote, actieve dieren. Hun hart is daarom geen speciale holle spier, maar een verdikt bloedvat dat pompt.

 Er zijn ook dieren zonder hart

Dieren die maar uit een paar cellagen bestaan, zoals een amoebe en poliepen, hebben geen hart nodig om stoffen door het lichaam te transporteren. Alle cellen staan vrijwel direct in contact met hun omgeving waaruit ze zuurstof en voedingsstoffen halen. Vervolgens gebeurt het transport van cel naar cel.