Home

Charles Lyell

De geoloog Charles Lyell was de ontdekker van de trage, geleidelijke verandering van de aardkorst. Zonder deze visie had Darwin nooit de evolutietheorie kunnen bedenken. Want mťt de aardkorst verandert ook de levende natuur.

Charles Lyell (1787-1875) is de grondlegger van de moderne geologie. Hij was, in tegenstelling tot Cuvier, geen catastrofist maar een uniformitarist. Sterker nog, hij was dť grondlegger van het natuurwetenschappelijke uniformitarisme. Deze visie is niet alleen van belang voor de geologie, maar in feite voor Šlle natuurwetenschappen.

Het uniformitarisme poneert drie algemene hoofdstellingen:

(1) Natuurwetten veranderen niet. De wetten van de zwaartekracht, bijvoorbeeld, zijn nu identiek aan vroeger, en zullen ook in de toekomst niet veranderen.

(2) Ook de mate waarin natuurkrachten nu werken, of de sterkte van natuurkrachten, veranderd hoegenaamd niet. Erosie, bijvoorbeeld, werkt nu even krachtig als vroeger.

(3) De processen die vorm geven aan de aardkorst zijn ook nooit veranderd. Zoals erosie of sedimentatie nu verloopt, verliepen deze processen ook in het verleden.

De eerste twee stellingen zijn overigens niet nieuw, zij maakten bijvoorbeeld (in iets andere vorm) ook deel uit van Aristoteles visie op de orde in de natuur. De derde, puur geologische stelling, is echter van doorslaggevend belang geweest voor onze huidige visie op de ontwikkeling van de aardkorst en van het leven op aarde.

Volgens Lyell is er ook geen enkele noodzaak om catastrofen te veronderstellen: geleidelijk werkende natuurkrachten zoals tectoniek, sedimentatie en erosie volstaan om het huidige uiterlijk van de aardkorst te verklaren.