Home

Oxiderende bacteriën

Andere naam: chemoautotrofen

Jong exemplaar van Nitrobacter winogradskyi
               Jong exemplaar van Nitrobacter winogradskyi

Oxiderende bacteriën zijn staaf- of bolvormig. Ze leven van lucht, zouten, water en een anorganische energiebron (ammoniak, methaan of zwavelwaterstof). Zonlicht of organische voedingsstoffen hebben ze niet nodig. Ze leven in zee, zoet water en de bodem. Oxiderende bacteriën zijn onmisbaar voor de kringloop van stikstof, koolstof en zwavel op de hele aarde.
Volgens recent onderzoek vormen oxiderende bacteriën geen homogene groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in verschillende afdelingen (klassen) binnen de hoofdafdeling Proteobacteria van het bacterierijk.

Afstammingslijst van de oxiderende bacteriën

Oxiderende bacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven