Home

Vergistende bacteriën

Andere naam: fermenterende bacteriën

De darmbacterie Bacteroides fragilis, vlak voor deling
       De darmbacterie Bacteroides fragilis, vlak voor deling

Vergistende bacteriën zijn staaf- of bolvormige cellen, die al dan niet voorzien zijn van een zweephaar (flagel). Sommige kunnen sporen vormen.
Vergistende bacteriën gebruiken géén zuurstof bij hun stofwisseling. Ze voeren een proces uit waarbij organische stoffen, bijvoorbeeld suikers of aminozuren, worden omgezet in simpeler organische stoffen, zoals melkzuur of ethanol (alcohol), onder afgifte van ammoniak of koolzuur. Omdat dit proces sinds lang bekend is van gist (een schimmel), wordt het vergisting of fermentatie genoemd. In tegenstelling tot andere bacteriën zijn vergistende bacteriën niet in staat om bepaalde ringvormige moleculen (porfyrines) te maken.
Tot de vergistende bacteriën behoren onder andere de melkzuurbacteriën (waaronder de veroorzaker van bacteriële longontsteking, Streptococcus pneumoniae), verschillende darmbacteriën en de veroorzakers van botulisme (Clostridium botulinum) en tetanus (Clostridium tetani).
Volgens recent onderzoek vormen de vergistende bacteriën niet één groep, maar dienen ze ondergebracht te worden in verschillende hoofdafdelingen (divisies of fyla) van het bacterierijk.

Afstammingslijst van de vergistende bacteriën

Vergistende bacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven