Home

De islam

De islam ontstond in het Arabische schiereiland in de zevende eeuw, toen de profeet Mohammed Gods woord aan de mensen begon te verkondigen. Hij was zelf ongeletterd, maar volgelingen schreven de openbaringen op, en kort na Mohammeds dood werden ze gebundeld in de koran. Daarom wordt de koran, anders dan de bijbel, gezien als het letterlijke woord van God, opgeschreven in de taal die God sprak: het Arabisch.

Er is ťťn God

Mohammed maakte korte metten met het oude geloof in vele goden. De kern van de islam is de trouw aan ťťn ondeelbare God, die wordt beleden met de woorden: Er is geen andere god dan God, en Mohammed is Zijn boodschapper.

'Mohammed is Zijn boodschapper'
Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden
Het religieuze middelpunt van de islamitische wereld is Mekka, in het huidige Saoedi-ArabiŽ. In 622 na Christus emigreerde Mohammed uit Mekka, en begon hij in Medina zijn geloofsgemeenschap op te bouwen. Later zou hij Mekka met zijn volgelingen innemen, en de Kašba, een tempel voor afgoderij, aan God wijden. Iedere moslim die daartoe in staat is, moet minstens ťťn keer in zijn leven een pelgrimstocht naar deze plaats ondernemen. Dit is een van de vijf religieuze verplichtingen waarop de islam steunt. De andere zijn het vasten in de maand van de ramadan, vijf keer per dag bidden, het betalen van armenbelasting en de bovengenoemde belijdenis van het geloof.

Culturele integratie

Toen Mohammed in 632 stierf, was heel ArabiŽ islamitisch. Het geloof werd door islamitische legers snel verbreid over grote delen van AziŽ, Noord-Afrika, en Zuid-Europa. De veroveraars vernietigden de inheemse culturen niet, maar integreerden Arabische, Indiase, Perzische en Byzantijnse tradities. Het islamitische rijk ontwikkelde zich tot een culturele eenheid met een centraal bestuur, en het Arabisch als gemeenschappelijke godsdienstige taal. Verkeer en handel floreerden, en de rijkdom die dit teweegbracht, stimuleerde de wetenschapsbeoefening. Het centrale bestuur duurde niet lang. Verschillende groeperingen betwistten elkaar de macht, en het islamitische rijk kende geen alleenheerser meer. Maar de culturele eenheid bleef.

De geschiedenis van het islamitische rijk kent verschillende hoogtepunten. Een daarvan was de stichting van het Ottomaanse rijk aan het eind van de dertiende eeuw en dat bestond tot het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ook de heerschappij van de Moghuls in India in de zeventiende en achttiende eeuw bracht een grote culturele rijkdom met zich mee.

Op dit moment heeft de islam zo'n 1,2 miljard aanhangers, en is hij na het christendom de grootste godsdienst.

Het islamitische rijk in 750 na Chr.
Het islamitische rijk in 750 na Chr.

Het islamitische rijk in 1500 na Chr.
Het islamitische rijk in 1500 na Chr.

Arabisch-islamitische natuurwetenschap

De Arabieren kenden geen eigen filosofische of wetenschappelijke traditie, en daarom werd die uit de veroverde gebieden in een razendsnel tempo vertaald en eigen gemaakt. De vertaling naar het Arabisch van Griekse, Perzische en Indiase geschriften in de negende eeuw leidde tot een vroege bloeiperiode van de wetenschappen. Vooral geneeskunde, alchemie, wiskunde, astronomie, geologie, zoŲlogie en filosofie namen een belangrijke plaats in.

In de twaalfde en dertiende eeuw kende het Zuid-Spaanse AndalusiŽ, dat onder islamitische heerschappij stond, een wetenschappelijke bloeiperiode. Veel beroemde Griekse werken, die alleen nog in Arabische vertaling bestonden, werden hier vertaald naar het Latijn. Op die manier zijn de klassieke geschriften beschikbaar geworden voor de wetenschapsbeoefening in Europa, waar†ze tot in de negentiende eeuw een grote†invloed hadden.

De islamitische antwoorden op de vragen over de natuur in de natuurdatabase, zijn gebaseerd op opvattingen van de Arabische natuurwetenschap in de Middeleeuwen.