Home

Faraonisch Egypte

De faraonische tijd in Egypte duurde van 2575 tot 1085 voor Christus, en wordt onderverdeeld in drie periodes: het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. De cultuur van de oude Egyptenaren was geconcentreerd in steden langs de Nijl en in de Nijldelta.

Ieder jaar overstroomde de Nijl, waarna een laag slib achterbleef die het land vruchtbaar maakte. Zonder de overstroming konden de mensen niet leven, want het regent nauwelijks in Egypte. Buiten de vruchtbare strook aan weerszijden van de Nijl, lag de woestijn. Daar heersten de kwade machten van de chaos, waar de Egyptenaren erg bang voor waren.

Goddelijk bestuur

Egypte werd geregeerd door de farao. Hij was de koning en de hoogste priester. Hij was zelf ook een god, en bemiddelde tussen de mensen en de godenwereld.

Er waren honderden goden, van plaatsgebonden goden tot goden die een rol speelden in scheppingsmythen of de onderwereld. Sommige werden in tempels vereerd, andere hoorden gewoon bij het huishouden of familiegebeurtenissen. Ze konden een menselijke vorm hebben, of er uitzien als een dier. Soms†hadden ze het lichaam van een mens en de kop van een dier. Zelfs de lucht, de aarde, de Nijl en de hemellichamen waren goden. Hoewel de daden van de goden mythische proporties hadden, was hun handelen ook vaak maar al te menselijk: ze konden praten, eten en drinken, bedriegen, vechten en kinderen krijgen.

Van alles wat de goden deden, zag de mens het resultaat om zich heen. En alles wat de mens deed, werd gezien door de goden.

Leven na de dood

De Egyptenaren waren geobsedeerd door het leven na de dood. Het hiernamaals werd geregeerd door Osiris. Het dodenrijk leek op Egypte, maar het koren groeide er hoger en de dood bestond er niet.†Omdat er zoveel water was, verplaatste men zich er per schip. Tempeldiensten, maar ook allerlei dagelijkse praktijken, hadden als doel om eens het rijk van Osiris te mogen betreden.

Wie rijk was liet zijn graf versieren met afbeeldingen van het hiernamaals. Kunst had, net als het schrift, een magische werking, die een rol speelde in de rituelen. Juist door grafversieringen en andere vondsten in graven is veel bekend geworden over het geloof van de oude Egyptenaren.