Home

Tao - Hoe is de natuur georganiseerd?

Volgens het taoÔsme is de natuur eerder een gebeurtenis dan een organisatie.†De orde die de natuur kent, is steeds in beweging. Alles†herhaalt zichzelf eindeloos. De natuur gaat in kringetjes.

Yin en yang zijn de tegengestelde principes die in een dynamisch evenwicht de universele orde vormen. Zij staan onder meer voor vrouwelijk en mannelijk, donker en licht, passief en actief, aarde en hemel.

De relatie tussen yin en yang heeft drie eigenschappen:

-†yin en yang†zijn altijd beide aanwezig;

-†yin en yang†volgen elkaar op in een cyclus;

-†wanneer yin toeneemt, neemt yang af, en omgekeerd.

Deze eigenschappen zijn†eenvoudig voor te stellen als de cyclus van een etmaal. Dag en nacht zijn elkaars tegenhanger; ze volgen elkaar op;†wanneer de nacht op zijn hoogtepunt is geweest, begint de dag aan te breken, en wanneer de dag voorbij is, wordt het nacht.

Terugkeer is de beweging van de tao

Alle natuurfenomenen zijn†onderhevig aan verschillende yin-yangcycli, zoals de cycli van een etmaal, de wassende en afnemende maan, de seizoenen en een mensenleven door elkaar lopen. Alles kent een fase van groei, waarna afname volgt. Lente is het kleine yang, zomer het grote yang, dat opgevolgd wordt door het kleine yin, de herfst en het grote yin, de winter. Steeds opnieuw, in een eeuwige opvolging. De dynamiek van alle cycli heeft tot gevolg dat niets een blijvende aard heeft.

De Tienduizend Dingen

De Chinezen hebben deze yin-yangkosmologie verder verfijnd in een stelsel waarin alchemie, astrologie en rekenkunde†een rol spelen. De relatie tussen yin en yang en de zichtbare werkelijkheid is als volgt te omschrijven: Yin en yang komen tot uiting in vijf elementen, die vanwege hun dynamiek ook wel fasen genoemd worden. De elementen brengen elkaar voort of vernietigen elkaar: water, hout, vuur, aarde en metaal.

Vijf is een getal dat in de Chinese ideeŽnwereld een grote betekenis heeft. Zo zijn er vijf windstreken, vijf kleuren, vijf smaken, vijf planeten, en vijf tonen in de toonladder.†Deze worden allemaal in verband gebracht met de vijf elementen. De vijf elementen nemen uiteindelijk zichtbare vorm aan in wat de Tienduizend Dingen genoemd wordt: de natuurlijke verschijnselen.

Meer informatie over tao