Home

Tao - Wat is de plaats van de mens in de natuur?

De taoÔst†streeft ernaar om in zijn relatie met de natuur als bamboe te zijn. Wanneer het stormt, buigt het bamboe mee, om†na de storm weer ongeschonden overeind te komen.

Natuurlijk handelen

Alle wezens zijn onderworpen aan de tao. Alleen de mens beschikt over vrije energie, waarmee hij het natuurlijk evenwicht kan verstoren. Maar hij is wel een deel van de natuur, net zo goed als rotsen, bomen en dieren. De natuur kent geen hiŽrarchie: het ene wezen is niet mooier of beter dan, of verheven boven, het andere. Daarom moet de mens zorgen dat zijn cultuur niet tegen de natuur ingaat. Elke†niet-natuurlijke handeling veroorzaakt een verstoring in het patroon van de qi-stromen.

Chinees landschap, Rijksmuseum voor Volkenkunde
Meditatie is de meest aangewezen manier om met de natuur in harmonie te komen. De mens die erin slaagt helemaal leeg van geest ťn lichaam te worden, vormt geen enkele blokkade meer voor de qi-stromen en wordt ťťn met de natuur. Dit verklaart ook waarom leegte zo'n belangrijke rol speelt in de Chinese landschapsschilderkunst, een kunstvorm die traditioneel aan het taoÔsme verbonden is.

Vriend van de dingen

Chang Tsai zegt:

De Hemel is mijn vader en de Aarde is mijn moeder, en zelfs een bescheiden wezen als ik vindt daartussen zijn geborgenheid. Daarom beschouw ik alles wat het universum vervult als mijn eigen lichaam, en dat wat het universum bestuurt als mijn eigen natuur. Alle mensen zijn mijn broeders en zusters, en alle dingen zijn mijn vrienden.

Vroege taoÔsten gingen ver in de vergelijking tussen het menselijk lichaam en de natuur.†Zij geloofden dat wanneer de energiestromen in de mens synchroon†zouden lopen†met de grote cycli van de natuur, onsterfelijkheid bereikt werd. Het was vooral de alchemie die aangewend werd om die onsterfelijkheid te bereiken. Maar ook diŽten, gymnastiek en seksuele technieken stonden in het teken van dit streven.

Feng shui

Voor het herstellen en bewaren van de natuurlijke harmonie is een ingewikkeld stelsel van regels ontstaan, dat geraadpleegd werd bij het bouwen van steden, huizen, het aanleggen van tuinen en het plaatsen van graven. Een Feng shui-priester analyseert de beoogde plek. Hij let daarbij op het aanwezige water, de vorm van bergen, de windrichting, maar maakt ook gebruik van het kompas -de Chinezen ontdekten als eersten het aardmagnetisme - en de stand van de sterren. Doel is ervoor te zorgen dat de menselijke activiteit natuurlijk is, even natuurlijk als een vogel die zijn nest bouwt.

De vorm van bergen is belangrijk

Nog steeds wordt Feng shui bij bouwprojecten in China en Hongkong toegepast. En ook in de hedendaagse westerse interieurarchitectuur heeft Feng shui een modieuze positie verworven.

Meer informatie over tao