Home

Tao - Hoe is de natuur ontstaan?

De ontstaansvraag is voor de taoÔsten nauwelijks belangrijk. De natuurfenomenen voltrekken zich in een eindeloze herhaling. Een maker kent de natuur niet: de traditionele benaming voor natuur in het Chinees is ziran, wat 'vanzelf zo' betekent.

Geen nulpunt

Anders dan in de westerse opvatting zijn voor de taoÔst tijd en ruimte verenigd in een dynamisch geheel, dat† geen absoluut begin kent. Alle verschijnselen, dus ook†tijd, zijn volgens het†taoÔsme niet lineair maar cyclisch. Dit is zelfs herkenbaar in de Chinese geschiedschrijving, de enige ter wereld die ook geen nulpunt heeft, maar de dynastieke cycli (regering door opvolgende keizers uit ťťn†familie) als eenheid hanteert.

Bi-schijf, symbool van de cyclus. Rijksmuseum voor Volkenkunde
Het ontstaan van de†natuur wordt†voorgesteld als het†ordenen van chaos in yin en yang, een proces dat in de taoÔstische opvatting continu plaatsvindt. Begin en einde zijn dan ook niet te onderscheiden. Yin en yang brengen elkaar ononderbroken voort: licht komt vanuit het duister, orde uit de vormeloosheid.

Zhuangzi zegt hierover:

Leven en dood zijn nooit eindigende transformaties; zij zijn noch het begin, noch het einde.

En Lao Zi†schrijft in de Tao-te ching:

Er was een wezen, uit chaos vervolmaakt, dat bestond voordat hemel en aarde geboren werden; Geluidloos! Eindeloos! Alleenstaand en onveranderlijk, bewegend in cirkels zonder enige hapering.

Je kunt het beschouwen als de moeder van de wereld. Ik ken haar echte naam niet, maar noem haar de Tao.

Meer informatie over tao