Home

Tao - de weg van de natuur

De natuur is een geheel van energiestromen. Deze energie, die qi wordt genoemd, veroorzaakt de voortdurende veranderingen in de natuur.

Tao is het patroon waarlangs de veranderingen zich voltrekken. De mens hoort in harmonie met de tao te leven, om het evenwicht niet te verstoren. Dit doet hij door niet in te grijpen in de natuur: wu wei.

De filosofische traditie van het taoļsme is tussen de vijfde en derde eeuw voor Christus in China ontstaan. Twee literaire werken vormen de basis van het taoļsme: de Tao-te ching door Lao Zi en een bundel essays, gedichten en verhalen, de Zhuangzi.

Hoe is de natuur ontstaan?

Hoe is de natuur georganiseerd?

Wat is de plaats van de mens in de natuur?

Hoe ziet de ideale natuur eruit?

 

Meer informatie over tao