Home

Gravers

De meeste gravers hebben grote, sterke graafpoten. Deze graafpoten†kunnen, afhankelijk van de soort, zowel voorpoten als achterpoten zijn. Sommige gravers leven altijd onder de grond. Anderen leven ook bovengronds en graven alleen voor het vinden van voedsel of om zich in†veiligheid te brengen.

†Basisvorm van het gravers skelet

Gravers die altijd onder de grond leven

†De mol leeft altijd onder de grond
Gravers die altijd onder de grond leven, hebben een korte romp, korte nek, en naar buiten gerichte†voorpoten om zich bij het graven schrap te zetten tegen de wand van de tunnel.

Gravers die boven de grond leven

Niet alle gravers zijn zo goed aangepast aan het leven onder de grond. Dit type gravers graaft alleen voor het vinden van voedsel of om zich in veiligheid te brengen.

-Gravers met voorpoten

†De kleine miereneter graaft met zijn voorpoten†naar voedsel
De voorpoten zijn goed ontwikkeld en hebben meestal klauwen.†Veel dieren die graven met hun voorpoten,†doen dit†alleen voor het vinden van voedsel. Anderen graven ook voor veiligheid en bouwen holen.

-Gravers met achterpoten

†De Zuid-Afrikaanse stierkikker graaft met zijn achterpoten voor veiligheid

De achterpoten zijn goed ontwikkeld. Dieren die met hun achterpoten graven, verdwijnen achterstevoren in de grond. Dit doen ze meestal om zich in veiligheid te brengen. Ze graven geen tunnels.

†Graven voor veiligheid