Home

Skeletten in Naturalis

Naturalis heeft als Nationaal Natuurhistorisch Museum een grote verzameling skeletten. Het grootste deel van deze†verzameling (zo'n 8.300 skeletten) staat in de wetenschappelijke collectie. Een kleiner deel is te zien in de permanente tentoonstelling.

Skeletten in de permanente tentoonstellingen

De permanente tentoonstellingen van Naturalis bevatten een groot aantal opgezette skeletten. In de zaal 'Oerparade' zijn skeletten te zien van uitgestorven diersoorten zoals de reusachtige camarasaurus en de mammoet. In de†zaal 'Leven'†staan skeletten van huidig levende†soorten opgesteld.

skelet van de camarasaurus in de zaal†'Oerparade'
†skelet van de†gibbon in de zaal 'Leven'

Skeletten in de wetenschappelijke collectie

De wetenschappelijke collectie van Naturalis omvat ongeveer 8.300 hele skeletten en 90.000 schedels. Er zijn veel meer schedels dan skeletten. Dit†komt doordat†onderzoekers meestal alleen de schedel nodig hebben om een soort te herkennen.

De opgezette skeletten†in de collectie zijn bijna allemaal zo'n†honderd jaar oud. Tegenwoordig worden†skeletten zelden meer opgezet. Meestal worden ze als losse botten bij de huid van het dier bewaard.

†een 'kudde' skeletten in de wetenschappelijke collectie
†een skelet met de veren er nog aan!

Het nut van skeletten voor de wetenschap

Skeletten worden gebruikt bij onderzoek aan verwantschappen tussen soorten. Ook worden ze bij opgravingen†als vergelijkingsmateriaal gebruikt, voor het op naam brengen van fossiele botten.

Bij het reconstrueren van de leefwijze van uitgestorven soorten, worden†fossiele botten vergeleken met die van huidig levende soorten. Door bestudering van de bouw en levenswijze van recente soorten kan worden afgeleid hoe uitgestorven soorten mogelijk hebben geleefd.