Home

Twee groepen

Er zijn twee groepen dinosauriėrs: de hagedisheupdinosauriėrs (Saurischia) en de vogelheupdinosauriėrs  (Ornithischia). Die onderverdeling kennen we al sinds 1888, toen er nog lang niet zoveel soorten dinosauriėrs bekend waren als tegenwoordig. Toch zijn de verschillen tussen die twee groepen zo duidelijk dat de indeling van toen nog steeds gebruikt wordt. In de groep van de Saurischia vinden we de vleesetende dinosauriėrs en de langnekken (sauropoden) met hun naaste familieleden; alle andere dino's vallen onder de Ornithischia.

Zoals de naam al aangeeft, wordt het onderscheid tussen de groepen van de hagedisheupdinosauriėrs en de vogelheupdinosauriėrs gemaakt aan de hand van de vorm  van de heup. Bij de hagedisheupdino's steekt het schaambeen naar voren, net als bij veel andere reptielen, terwijl bij de vogelheupdino's een deel van het schaambeen naar voren en een deel naar achteren steekt, net als bij de vogels.