Home

Hadrosauridae

De Hadrosauriėrs waren middelmatig grote tot grote, zwaar gebouwde twee- of viervoetige plantenetende dinosauriėrs. De kleinste hadrosauriėrs waren nog altijd 3,7 lang; de grootste haalden afmetingen tot zo'n 15 meter. Het waren daarmee de grootste ornithopoden ooit. Hadrosauriėrs hadden nog iets langere ledematen dan hun Iguanodonte voorouders. Het waren goede lopers, die zowel op hun achterpoten als op alle vier de poten goed uit de voeten konden. Sommige hadrosauriėrs zouden mogelijk ook vrij goede zwemmers geweest zijn.

Kritosaurus
Kritosaurus

Hadrosauriėrs worden ook wel eendebekdinosauriėrs genoemd, vanwege de brede, platte, tandeloze voorkant van hun snuit. Achterin hun bek beschikten ze over een set stevige tandbatterijen, die door het voortdurend langs elkaar schuiven zichzelf steeds aanscherpten. Stevige wangzakken hielpen om tijdens het fijnknippen en kauwen het voedsel binnen de bek te houden.

Over het broed- en kuddegedrag van Hadrosauriėrs is vrij veel bekend. Ze leefden in kuddes, en hun nesten worden in groepen bijelkaar gevonden. Er zijn aanwijzingen voor uitgebreide broedzorg.

De Hadrosauridae is een diverse groep, waartoe ook de opvallende ornithopoden als Parasaurolophus en andere Lambeosauriėrs gerekend worden.

Hadrosauriėrs zijn bekend uit het Laat-Krijt van Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Aziė en Antarctica.

Ornithischiėrs zijn relatief zeldzaam op de zuidelijke continenten, en de hadrosauriėr Kritosaurus australis is de enige Ornithischiėr die in Dino Argentino te zien is. Dit fossiel, afkomstig uit de Los Alamitos Formatie, Rio Negro Provincie in Noord-Patagoniė, is zo'n 76 miljoen jaar oud (Campanien). Van deze soort zijn verschillende incomplete skeletten bekend. Nauw-verwante familieleden van deze soort zijn ook uit Noord-Amerika bekend, wat een extra aanwijzing is voor het opnieuw beschikbaar komen van een verbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika gedurende het allerlaatste Krijt.