Home

Dryosauridae

Dryosauridae waren kleine, tweevoetige planteneters, die bekend zijn uit de Boven-Jura en het Onder-Krijt. Ze werden maximaal 6,5 m lang, maar omdat de helft van die lengte aan staart opging, wogen ze waarschijnlijk niet veel meer dan 70 kg. Ze hadden een korte snuit, met een bek die - net als de latere ornithischiėrs - gebouwd was op het fijnmalen van grote hoeveelheden plantaardig voedsel. Net als de Hypsilophodontidae hadden de Dryosauridae lange, slanke poten.

Dryosaurus
Dryosaurus

Dryosauriėrs waren nauw verwant aan de Hypsilophodontidae; het waren de voorlopers van de Iguanodonten. Fossielen van Dryosauriuers zijn bekend uit Noord-Amerika, Afrika en Europa; daarnaast is er een fossiel gevonden op Vega Island in Antarctica dat mogelijk ook van de Dryosaurus-achtige was.