Home

Heterodontosauridae

Heterodontosauridae waren kleine (1-2 meter lange) plantenetende dinosauriėrs, die alleen bekend zijn uit de Vroege Jura van Zuid-Afrika. Ze worden beschouwd als de meest primitieve Ornithopode dinosauriėrs.

Heterodontosaurus
Heterodontosaurus

Heterodontosaurus betekent zoveel als 'verschillende-tanden-saurus', en dat heeft alles te maken met het zeer opvallende, gespecialiseerde gebit. Vóórin scherpe tanden in de bovenkaak, daarna lange, puntige hoektanden, gevolgd door een batterij hoge kiezen.

Hetereodontosauridae zijn niet erg goed bekend. Uit Zuid-Afrika zijn drie genera bekend, Heterodontosaurus, Lycorhinus en Abrictosaurus, waarvan alleen Heterodontosaurus met een compleet skelet bekend is.

Ook deze groep is niet te zien in Dino Argentino.