Home

Scutellosaurus

Scutellosaurus staat aan de basis van de Thyreophora. Ankylosaurus en Stegosaurus zijn de meest bekende gepantserde dinosauriėrs, en hun geschiedenis is terug te volgen tot da allervroegste Jura, met de kleine, gepantserde Scutellosaurus (Scutellum is Latijn voor 'klein schild').

Scutellosaurus
Scutellosaurus

Scutellosaurus was een kleine, waarschijnlijk tweevoetige planteneter met een lichte bepantsering van kleine, ovale been-plaatjes. Het dier is bekend uit de Vroeg-Jura van de Verenigde Staten en Groot-Brittanniė