Home

Lesothosaurus

Lesothosaurus was één van de allereerste Ornithischiėrs. Het was een tweebenige planteneter van ongeveer één meter lang. Het dier is bekend uit Lesotho, in zuidelijk Afrika.

Lesothosaurus
Lesothosaurus

Na Lesothosaurus volgt de grote splitsing in de Ornithischiėrs tussen de gepantserde dinosauriėrs enerzijds (de Thyreophora) en de groep met de Ornithopoden en de dinosauriėrs met de opvallende koppen (samen de Cerapoda) anderzijds. Lesothosaurus is dus de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Ornithischiėrs.