Home

Tyrannosauridae

De familie van de Tyrannosaurusachtigen is vooral bekend door Tyrannosaurus rex, bij het grote publiek de meest beroemde dinosauriėr. Behalve Tyrannosaurus rex bevat de familie nog enkele andere leden, waaronder de uit Mongoliė bekende Tarbosaurus.

Tyrannosaurus rex was een krachtig gebouwd dier. In verhouding tot de rest van het lichaam was de kop zeer groot. De kaken haalden een lengte van meer dan 120 centimeter, en de tanden werden zo groot als een banaan. T. rex was één van de grootste vleesetende dinosauriėrs ooit, maar Giganotosaurus uit Argentiniė was waarschijnlijk nog een stukje groter. Opvallend waren de korte voorpootjes met twee klauwtjes. Deze pootjes waren veel te kort om eten naar de bek te brengen. Mogelijk werden ze gebruikt bij het omhoogkomen vanuit een liggende positie of bij het klem-zetten van een tegenspartelende prooi. Of T. rex een jager was of een aaseter is nog steeds onderwerp van discussie. Waarschijnlijk kon een volwassen Tyrannosaurus rex, die makkelijk 5 ton kon wegen, een snelheid van meer dan 30 kilometer per uur halen.

Tyrannosaurus rex zelf leefde ruim 65 miljoen jaar geleden. Fossielen van Tyrannosaurus-achtigen zijn bekend uit Noord-Amerika en Aziė. Vrijwel alle Tyrannosauriėrfossielen zijn van Campanien- of Maastrichtien-ouderdom (84-65 miljoen jaar oud.

Uit Argentiniė zijn geen Tyrannosauriėrs bekend.