Home

Spinosauridae

De Spinosauridae is een groep van opvallende lang-snuitdinosauriėrs uit het Cenomanien van Noord-Afrika. Opvallend bij de Spinosauridae was de grote kam op de rug. Deze kam had waarschijnlijk een signaalfunctie, maar werd mogelijk ook gebruikt bij het regelen van de lichaamstemperatuur.  Er zijn aanwijzingen dat deze dieren vis-eters waren.

Spinosaurus
Spinosaurus

De eerste Spinosauriėr, gevonden in Egypte, werd in 1915 beschreven: Spinosaurus. Twee nieuwere soorten uit Braziliė worden tegenwoordig ook tot de Spinosauridae gerekend: Irritator en Angaturama. Het originele Spinosaurusmateriaal dat in 1915 werd beschreven is in de tweede wereldoorlog door bombardementen vernietigd. Een nieuw onderzoeksproject in de Baharīya-oase bij Fayum in Egypte heeft inmiddels gelukkig weer wat meer informatie opgeleverd.

Samen met de uit Europa bekende Baryonyx vormen de Spinosauridae de groep van de Spinosauroidea.