Home

Guaibasauridae

De familie Guaibarasauridae is alleen bekend van Guaibasaurus candelariai, een voorouder van de hagedisheupdinosauriėrs. Van Guaibasaurus zijn niet meer dan twee incomplete skeletten gevonden (in Braziliė), wat een nauwkeurige plaatsing in de dinosauriėrstamboom erg lastig maakt.

Guaibasaurus
Guaibasaurus

Volgens de paleontologen die het fossiel in 1999 als eersten beschreven, was Guibasaurus nog iets primitiever dan Herrerasaurus, en moet het dier vlak bij de splitsing tussen de Prosauropoda en de Theropoda geplaatst worden.

Omdat delen van het bekken en de ledematen zijn teruggevonden, kan worden vastgesteld dat Guaibasaurus op zijn achterpoten liep. Over de leefwijze van deze dinosauriėr is nog maar weinig bekend, omdat grote delen van het skelet ontbreken.

Een onderzoeker van de universiteit van Bristol stelde onlangs voor om Herrerasaurus en Guaibasaurus in de stamboom om te wisselen, waarbij Guaibasaurus de direkte voorouder van de vleesetende dinosauriėrs wordt. Over de vroegste evolutie van de dinosauriėrs bestaan nog veel vragen, die met meer onderzoek en betere vondsten misschien beantwoord kunnen worden.                       

Guaibasaurus is te zien in Dino Argentino.