Home

Camarasauridae

Camarasaurus-achtigen leefden in de Laat-Jura. Het waren in die tijd zeer succesvolle sauropoden, die een gebit hadden dat aangepast was aan het verwerken van taaiere planten dan de meeste andere sauropoden aankonden. In de vaste collectie van Naturalis is een origineel Camarasaurus-skelet te zien.

Camarasaurus
Camarasaurus

Camarasauriėrs waren net als alle andere sauropoden plantenetende viervoeters. Het waren vrij massieve sauropoden, met een relatief korte staart en ook een vrij korte nek. De schedels van de Camarasauriėrs waren vrij kort en hoog. De naam betekent zoveel als 'gekamerde' saurus, want de wervels waren voorzien van grote holtes om gewicht te besparen.

Camarasauriėrs zijn onder meer gevonden in de VS, Portugal, Spanje, China en Groot-Brittanniė. Camarasaurus is één van de weinige sauropoden waarvan het complete skelet bekend is.

Er wordt aangenomen dat Camarasauriėrs in kuddes leefden, alhoewel daar geen direkt bewijs voor is. Er zijn geen kudde-voetsporen bekend die met zekerheid aan Camarasauriėrs kunnen worden toegeschreven.

In de stamboom lopen de Camarasauriėrs door tot in het Krijt. Dat komt omdat de Opistocoelicaudia, een groep sauropoden bekend uit het Krijt, ook tot de Camarasauriėrs gerekend worden. Andere paleontologen plaatsen deze groep bij de Titanosauriėrs. In dat laatste geval blijven de Camarasauriėrs beperkt tot de Jura.