Home

Ik wil een dinobot vinden. Waar moet ik zoeken?

Je kunt op elk continent terecht, want dino's hebben overal geleefd. Je moet wel in de goede gesteenten zoeken, want anders zoek je voor niets.

Dinosauriėrs waren landdieren die leefden van zo'n 230 tot zo'n 65 miljoen jaar geleden. Als je hun resten wilt vinden, moet je dus gaan zoeken in gesteenten die gevormd zijn op het land of vlak bij de kust, want alleen daar kun je resten van dino's tegenkomen. Verder moeten de gesteenten in de juiste tijd afgezet zijn, want in gesteenten ouder dan zo'n 230 miljoen jaar en jonger dan zo'n 65 miljoen jaar kom je geen dino's tegen. Het moet bovendien het juiste soortgesteente zijn. In bepaalde soorten zandsteen bijvoorbeeld lossen alle botten op, daar blijft zelfs geen afdruk over. Ook in vulkanisch gesteente blijft geen fossiel bewaard. En dan moeten de betreffende gesteentelagen natuurlijk ook nog aan de oppervlakte gekomen zijn.

Dinobot locaties
Dinobot locaties

De meeste kans om iets te vinden heb je in door weer en wind verweerde rivierafzettingen in een droge omgeving. Omdat daar nauwelijks planten groeien, ligt het gesteente mooi bloot, en kun je dus eenvoudig grote gebieden afzoeken. Hele goede dinovindplaatsen zijn de Gobiwoestijn in Mongoliė, de MidWest van de Verenigde Staten en Canada, gebieden in Argentiniė en de Sahara.

Je kunt dinosauriėrs wereldwijd tegenkomen. Van alle continenten zijn dinosauriėrfossielen bekend. Zelfs op Antarctica kun je hun botten vinden.

In Nederland heb je niet veel kans. Dino's waren landdieren, en Nederland was in het dinosauriėrtijdperk bijna helemaal bedekt door zee. Nederland zoals we dat nu kennen ontstond bovendien pas lang nį het uitsterven van de dino's. De gesteenten die we bij Maastricht tegenkomen, zijn zo'n 70 tot 65 miljoen jaar geleden gevormd op de bodem van een ondiepe, tropische zee: de Krijtzee, die toen grote stukken van Zuid-Limburg bedekte. Zo nu en dan worden er bij Maastricht resten opgegraven van zeereptielen, zoals mosasauriėrs.

Resten van landdieren als dino's zijn vreselijk zeldzaam. Maar een heel enkele keer vinden paleontologen een los bot van een dino. Dat bot moet dan ooit door rivieren naar de Krijtzee gebracht zijn. Op de zeebodem is het dan op den duur door kalkmodder bedekt en uiteindelijk gefossiliseerd.