Home

Ongeboren kinderen testen

Erfelijke afwijkingen bij ongeboren kinderen kunnen al in de baarmoeder worden opgespoord. Een heel klein stukje van de placenta of een beetje vruchtwater is voldoende om op bekende erfelijke ziektes te testen.

Grotere zekerheid

Echtparen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke afwijking krijgen dankzij de test zekerheid over de gezondheid van hun ongeboren kind.

Liever niet weten?

Soms is minder duidelijk of een genetische afwijking een kind ook ziek zal maken. De uitslag maakt ouders dan misschien nodeloos ongerust.

Lees verder over erfelijke afwijkingen en biotechnologie